มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 113 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ข้าวกล้องงอกมกษ. 4003-2555129 ตอนพิเศษ 144 ง 19 ก.ย. 2555
หอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบมกษ. 7022-2555129 ตอนพิเศษ 144 ง 19 ก.ย. 2555 
ข้าว
ยกเลิก มกษ. 4004-2555 และใช้ มกษ.4004-2560 แทน
มกษ. 4004-2555เล่ม 129 ตอนพิเศษ 173 ง 16 พ.ย. 2555  
เห็ดสกุลนางรมมกษ. 1514-2555เล่ม 129 ตอนพิเศษ 173 ง 16 พ.ย. 2555
ฟักทองมกษ. 1513-2555เล่ม 129 ตอนพิเศษ 173 ง 16 พ.ย. 2555
แตงโมมกษ. 20-2555เล่ม 129 ตอนพิเศษ 173 ง 16 พ.ย. 2555
เส้นไหมดิบ เล่ม 1 : เส้นไหมไทยสาวมือมกษ. 8000-2555เล่ม 130 ตอนพิเศษ 14 ง 30 ม.ค. 2556 
หญ้าแพงโกลาแห้งมกษ. 8801-2555เล่ม 130 ตอนพิเศษ 14 ง 30 ม.ค. 2556
ไข่เป็ดมกษ. 6703-2555เล่ม 130 ตอนพิเศษ 14 ง 30 ม.ค. 2556
ถั่วเหลืองเมล็ดแห้งมกษ. 4701-2556เล่ม 130 ตอนพิเศษ 76 ง 25 มิ.ย. 2556
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14