มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 113 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
รังไหมพันธุ์ไทยสีเหลืองมกษ. 8001-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง 21 ธ.ค. 2553 
ไข่ไก่มกษ. 6702-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 150 ง 28 ธ.ค. 2553
พริกแห้งมกษ. 3001-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 150 ง 28 ธ.ค. 2553
ชมพู่มกษ. 17-2554เล่ม 128 ตอนพิเศษ 54 ง 11 พ.ค. 2554
หัวพันธุ์ไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียวมกษ 5002-2554เล่ม 128 ตอนพิเศษ 131 ง 4 พ.ย. 2554
ข้าวโพดหวานมกษ. 1512-2554129 ตอนพิเศษ 12 ง 10 ม.ค. 2555
มะพร้าวมกษ.18-2554129 ตอนพิเศษ 12ง 10 ม.ค. 2555
ละมุดมกษ.19-2554129 ตอนพิเศษ 12ง 10 ม.ค. 2555
ถั่วลิสงแห้งมกษ.4700-2554129 ตอนพิเศษ 12 ง 10 ม.ค. 2555
หญ้าแพงโกลาสดมกษ.8800-2554129 ตอนพิเศษ 12ง 10 ม.ค. 2555
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14