มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 104 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 70 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ข้าวโพดหวานมกษ. 1512-2554129 ตอนพิเศษ 12 ง 10 ม.ค. 2555
มะพร้าวมกษ.18-2554129 ตอนพิเศษ 12ง 10 ม.ค. 2555
ละมุดมกษ.19-2554129 ตอนพิเศษ 12ง 10 ม.ค. 2555
ถั่วลิสงแห้งมกษ.4700-2554129 ตอนพิเศษ 12 ง 10 ม.ค. 2555
หญ้าแพงโกลาสดมกษ.8800-2554129 ตอนพิเศษ 12ง 10 ม.ค. 2555
ข้าวกล้องงอกมกษ. 4003-2555129 ตอนพิเศษ 144 ง 19 ก.ย. 2555
หอยสองฝามีชีวิตและเนื้อหอยสองฝาดิบมกษ. 7022-2555129 ตอนพิเศษ 144 ง 19 ก.ย. 2555 
ข้าว
ยกเลิก มกษ. 4004-2555 และใช้ มกษ.4004-2560 แทน
มกษ. 4004-2555เล่ม 129 ตอนพิเศษ 173 ง 16 พ.ย. 2555  
เห็ดสกุลนางรมมกษ. 1514-2555เล่ม 129 ตอนพิเศษ 173 ง 16 พ.ย. 2555
ฟักทองมกษ. 1513-2555เล่ม 129 ตอนพิเศษ 173 ง 16 พ.ย. 2555
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13