มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 104 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 70 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ทะลายปาล์มน้ำมันมกษ. 5702-2552เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186ง 28 ธ.ค. 2552
ซอสพริกมกษ. 8401-2552เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186ง 28 ธ.ค. 2552
ปูทะเลนิ่มมกษ. 7021-2553เล่ม 127
ตอนพิเศษ 79 ง
 25 มิ.ย. 2553
น้ำนมโคดิบมกษ. 6003-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 131 ง 12 พ.ย. 2553
ฝรั่งมกษ. 16-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง 21 ธ.ค. 2553
รังไหมพันธุ์ไทยสีเหลืองมกษ. 8001-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 147 ง 21 ธ.ค. 2553 
ไข่ไก่มกษ. 6702-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 150 ง 28 ธ.ค. 2553
พริกแห้งมกษ. 3001-2553เล่ม 127 ตอนพิเศษ 150 ง 28 ธ.ค. 2553
ชมพู่มกษ. 17-2554เล่ม 128 ตอนพิเศษ 54 ง 11 พ.ค. 2554
หัวพันธุ์ไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียวมกษ 5002-2554เล่ม 128 ตอนพิเศษ 131 ง 4 พ.ย. 2554
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13