มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 113 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ข้าวโพดฝักอ่อนมกษ.1504-2550เล่ม 125
ตอนพิเศษ 15 ง
 22 ม.ค. 2551
ข้าวหอมไทย
ยกเลิก มกษ. 4001-2551 และใช้ มกษ.4001-2560 แทน
มกษ.4001-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551  
กระเทียมมกษ.1508-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
หอมแดงมกษ.1509-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
หอมหัวใหญ่มกษ.1510-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
เห็ดหอมสดมกษ.1506-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
เห็ดหูหนูสดมกษ.1507-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
กุ้งแห้งมกษ.7012-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
น้ำนมแพะดิบมกษ.6006-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
ชาใบหม่อนมกษ. 3000-2552เล่ม 126
ตอนพิเศษ 186ง
 28 ธ.ค. 2552
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14