มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 104 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 70 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
เห็ดหอมสดมกษ.1506-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
เห็ดหูหนูสดมกษ.1507-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
กุ้งแห้งมกษ.7012-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
น้ำนมแพะดิบมกษ.6006-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
ชาใบหม่อนมกษ. 3000-2552เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186ง 28 ธ.ค. 2552
เห็ดหูหนูแห้งมกษ. 1511-2552เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186ง 28 ธ.ค. 2552
ข้าวโพดเมล็ดแห้งมกษ. 4002-2552เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186ง 28 ธ.ค. 2552
ช่อดอกกล้วยไม้มกษ. 5001-2552เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186ง 28 ธ.ค. 2552
เมล็ดกาแฟโรบัสตามกษ. 5700-2552เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186ง 28 ธ.ค. 2552 
เมล็ดกาแฟอะราบิกามกษ. 5701-2552เล่ม 126 ตอนพิเศษ 186ง 28 ธ.ค. 2552 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13