มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 113 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ปลาทูน่าและโบนิโตในภาชนะบรรจุปิดสนิทมกษ.7015-2549เล่ม 123
ตอนที่ 131 ง
 21 ธ.ค. 2549 
ปลากะพงขาว
ยกเลิก มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปลากะพงขาว มกษ.7016-2549 และใช้ มกษ.7016-2558 แทน
มกษ.7016-2549เล่ม 123
ตอนที่ 131 ง
 21 ธ.ค. 2549  
กุ้งเยือกแข็งมกษ.7017-2549เล่ม 123
ตอนที่ 131 ง
 21 ธ.ค. 2549 
ส้มโอมกษ.0013-2550เล่ม 124
ตอนพิเศษ 78 ง
 29 มิ.ย. 2550
มะเขือเทศมกษ.1503-2550เล่ม 124
ตอนพิเศษ 78 ง
 29 มิ.ย. 2550
ส้มเปลือกล่อนมกษ.14-2550เล่ม 125
ตอนพิเศษ 3 ง
 4 ม.ค. 2551
มะพร้าวน้ำหอมมกษ.15-2550 เล่ม 125
ตอนพิเศษ 3 ง
 4 ม.ค. 2551
หอยแมลงภู่มกษ.7018-2550เล่ม 125
ตอนพิเศษ 3 ง
 4 ม.ค. 2551 
กุ้งขาวแวนนาไม
ยกเลิก ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร กุ้งทะเล มกษ.7019-2556 แทน
มกษ.7020-2550เล่ม 125
ตอนพิเศษ 3 ง
 4 ม.ค. 2551  
กุ้งกุลาดำ
ยกเลิก ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร กุ้งทะเล มกษ.7019-2556 แทน
มกษ.7019-2550เล่ม 125
ตอนพิเศษ 3 ง
 4 ม.ค. 2551  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14