มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 104 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 70 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ส้มเปลือกล่อนมกษ.14-2550เล่ม 125
ตอนพิเศษ 3 ง
 4 ม.ค. 2551
มะพร้าวน้ำหอมมกษ.15-2550 เล่ม 125
ตอนพิเศษ 3 ง
 4 ม.ค. 2551
หอยแมลงภู่มกษ.7018-2550เล่ม 125
ตอนพิเศษ 3 ง
 4 ม.ค. 2551 
กุ้งขาวแวนนาไม
ยกเลิก ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร กุ้งทะเล มกษ.7019-2556 แทน
มกษ.7020-2550เล่ม 125
ตอนพิเศษ 3 ง
 4 ม.ค. 2551  
กุ้งกุลาดำ
ยกเลิก ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร กุ้งทะเล มกษ.7019-2556 แทน
มกษ.7019-2550เล่ม 125
ตอนพิเศษ 3 ง
 4 ม.ค. 2551  
ข้าวโพดฝักอ่อนมกษ.1504-2550เล่ม 125
ตอนพิเศษ 15 ง
 22 ม.ค. 2551
ข้าวหอมไทย
ยกเลิก มกษ. 4001-2551 และใช้ มกษ.4001-2560 แทน
มกษ.4001-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551  
กระเทียมมกษ.1508-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
หอมแดงมกษ.1509-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
หอมหัวใหญ่มกษ.1510-2551เล่ม 125
ตอนพิเศษ 139 ง
 18 ส.ค. 2551
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13