มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 104 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 70 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ลองกองมกษ.11-2549เล่ม 123
ตอนที่ 98 ง
 21 ก.ย. 2549
เงาะมกษ.12-2549 เล่ม 123
ตอนที่ 98 ง
 21 ก.ย. 2549
ไข่นกกระทามกษ.6704-2549เล่ม 123
ตอนที่ 101 ง
 28 ก.ย. 2549 
เนื้อแกะมกษ.6004-2549เล่ม 123
ตอนที่ 114 ง
 26 ต.ค. 2549 
เนื้อแพะมกษ.6005-2549เล่ม 123
ตอนที่ 114 ง
 26 ต.ค. 2549 
ปลาทูน่าและโบนิโตในภาชนะบรรจุปิดสนิทมกษ.7015-2549เล่ม 123
ตอนที่ 131 ง
 21 ธ.ค. 2549 
ปลากะพงขาว
ยกเลิก มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปลากะพงขาว มกษ.7016-2549 และใช้ มกษ.7016-2558 แทน
มกษ.7016-2549เล่ม 123
ตอนที่ 131 ง
 21 ธ.ค. 2549  
กุ้งเยือกแข็งมกษ.7017-2549เล่ม 123
ตอนที่ 131 ง
 21 ธ.ค. 2549 
ส้มโอมกษ.0013-2550เล่ม 124
ตอนพิเศษ 78 ง
 29 มิ.ย. 2550
มะเขือเทศมกษ.1503-2550เล่ม 124 ตอนพิเศษ 78 ง  29 มิ.ย. 2550
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13