มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 113 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ปูม้ามกษ.7004-2548 เล่ม 123
ตอนพิเศษ 11 ง
 25 ม.ค. 2549 
ลิ้นจี่มกษ.7-2549เล่ม 123
ตอนที่ 98 ง
 21 ก.ย. 2549
เนื้อลำไยสดอบแห้งมกษ.8-2549 เล่ม 123
ตอนที่ 99 ง
 21 ก.ย. 2549 
เนื้อลำไยอบแห้งสำหรับแปรรูปมกษ.9-2549เล่ม 123
ตอนที่ 99 ง
 21 ก.ย. 2549 
ลำไยอบแห้งทั้งเปลือกมกษ.10-2549 เล่ม 123
ตอนที่ 99 ง
 21 ก.ย. 2549 
ลองกองมกษ.11-2549เล่ม 123
ตอนที่ 98 ง
 21 ก.ย. 2549
เงาะมกษ.12-2549 เล่ม 123
ตอนที่ 98 ง
 21 ก.ย. 2549
ไข่นกกระทามกษ.6704-2549เล่ม 123
ตอนที่ 101 ง
 28 ก.ย. 2549 
เนื้อแกะมกษ.6004-2549เล่ม 123
ตอนที่ 114 ง
 26 ต.ค. 2549 
เนื้อแพะมกษ.6005-2549เล่ม 123
ตอนที่ 114 ง
 26 ต.ค. 2549 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14