มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 110 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
เนื้อกระบือมกษ.6002-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 120ง
 22 ต.ค. 2547 
กุ้งก้ามกรามมกษ.7002-2548เล่ม 122
ตอนพิเศษ 38ง
 17 พ.ค. 2548 
น้ำนมดิบ ยกเลิก ใช้มาตรฐาน มกษ.6003-2553) แทน มกษ.6003-2548เล่ม 122
ตอนที่ 86ง
 13 ก.ค. 2548  
ไข่ไก่ ยกเลิก ใช้มาตรฐาน เรื่อง ไข่ไก่ มกษ. 6702-2553 แทนมกษ.6702-2548เล่ม 122
ตอนที่ 60ง
 28 ก.ค. 2548  
ไข่เป็ด ยกเลิก ใช้มาตรฐาน เรื่อง ไข่เป็ด มกษ. 6703-2555 แทนมกษ.6703-2548เล่ม 122
ตอนที่ 60ง
 28 ก.ค. 2548  
เนื้อเป็ดมกษ.6701-2548เล่ม 122
ตอนที่ 60ง
 28 ก.ค. 2548
เนื้อไก่มกษ.6700-2548 เล่ม 122
ตอนที่ 60ง
 28 ก.ค. 2548
ปลาหมึกมกษ.7005-2548เล่ม 122
ตอนที่ 82ง
 29 ก.ย. 2548
เส้นไหมไทย ยกเลิก ใช้มาตรฐาน เรื่อง เส้นไหมดิบ เล่ม1:เส้นไหมไทยสาวมือ มกษ. 8000-2555 แทนมกษ.8000-2548 เล่ม 122
ตอนที่ 114 ง
 8 ธ.ค. 2548  
ปุ๋ยหมักมกษ.9503-2548เล่ม 122
ตอนที่ 114 ง
 8 ธ.ค. 2548
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13