มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 113 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ข้าวหอมมะลิไทย
ยกเลิก มกษ. 4000-2546 และใช้ มกษ.4000-2556 แทน
มกษ.4000-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
หน่อไม้ฝรั่งมกษ.1500-2547 เล่ม 121
ตอนพิเศษ 63ง
 7 มิ.ย. 2547
พริก
ยกเลิก และใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร พริก มกษ.1502-2560 แทน
มกษ.1502-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 63ง
 7 มิ.ย. 2547  
กระเจี๊ยบเขียวมกษ.1501-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 63ง
 7 มิ.ย. 2547
กล้วยไม้
ยกเลิก ใช้มาตรฐาน เรื่อง ช่อดอกกล้วยไม้ มกษ.5001-2552 แทน
มกษ.5000-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 63ง
 7 มิ.ย. 2547  
ปลานิล
ยกเลิก ใช้มาตรฐาน เรื่อง ปลานิล มกษ.7001-2556 แทน
มกษ.7001-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 63ง
 7 มิ.ย. 2547  
เนื้อสุกรมกษ.6000-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 120ง
 22 ต.ค. 2547 
เนื้อโคมกษ.6001-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 120ง
 22 ต.ค. 2547 
เนื้อกระบือมกษ.6002-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 120ง
 22 ต.ค. 2547 
กุ้งก้ามกรามมกษ.7002-2548เล่ม 122
ตอนพิเศษ 38ง
 17 พ.ค. 2548 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14