มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 110 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ข้าวหอมไทยมกษ. 4001-2560เล่ม 134
ตอนพิเศษ 221ง
 8 ก.ย. 2560 
ข้าวไทยมกษ. 4004-2560เล่ม 134
ตอนพิเศษ 221ง
 8 ก.ย. 2560 
ข้าวสีไทยมกษ. 4006-2560เล่ม 134
ตอนพิเศษ 221ง
 8 ก.ย. 2560 
มะนาวมกษ. 27-2560เล่ม 134
ตอนพิเศษ 293ง
 28 พ.ย. 2560 
แตงกวามกษ. 1519-2560เล่ม 134
ตอนพิเศษ 293ง
 28 พ.ย. 2560
ใบชาสดมกษ.5703-2561เล่ม 135
ตอนพิเศษ 87 ง
 17 เม.ย. 2561 
ปลาร้ามกษ.7023-2561เล่ม 135
ตอนพิเศษ 87 ง
 17 เม.ย. 2561
ผักกาดเขียวกวางตุ้งมกษ.1522-2561เล่ม 135
ตอนพิเศษ 217ง
 6 ก.ย. 2561 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13