มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 113 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 71 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
มะม่วงมกษ.5-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 179 ง 4 ส.ค. 2558
มะละกอมกษ.24-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 302 ง 19 พ.ย. 2558 
แก้วมังกรมกษ.25-2558เล่ม 132 ตอนพิเศษ 302 ง 19 พ.ย. 2558
แตงเทศมกษ.26-2559เล่ม 134 ตอนพิเศษ 35 ง 2 ก.พ. 2560
พริกมกษ.1502-2560เล่ม 135
ตอนพิเศษ 99 ง
 7 เม.ย. 2560 
พริกหวานมกษ.1518-2560เล่ม 134
ตอนพิเศษ 99 ง
 7 เม.ย. 2560 
พริกป่นมกษ.3004-2560เล่ม 134
ตอนพิเศษ 99 ง
 7 เม.ย. 2560 
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซินมกษ. 4702(G)-2560เล่ม 134 ตอนพิเศษ 170ง 27 มิ.ย. 2560 
ข้าวหอมมะลิไทยมกษ. 4000-2560เล่ม 134
ตอนพิเศษ 221ง
 8 ก.ย. 2560 
ข้าวหอมไทยมกษ. 4001-2560เล่ม 134
ตอนพิเศษ 221ง
 8 ก.ย. 2560 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14