มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 104 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 70 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
น้ำผึ้งมกษ. 8003-2556เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 ง 13 ก.พ. 2557
มังคุดมกษ. 2-2556เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 ง 13 ก.พ. 2557
ทุเรียน มกษ. 3-2556 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 ง 13 ก.พ. 2557
กุ้งทะเล มกษ. 7019-2556เล่ม 131 ตอนพิเศษ 32 ง 13 ก.พ. 2557
ขมิ้นชันมกษ. 3003-2557เล่ม 131 ตอนพิเศษ 200 ง 6 ต.ค. 2557
มะขามหวานมกษ. 23-2557เล่ม 131 ตอนพิเศษ 243 ง 28 พ.ย. 2557
ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มกษ. 4005-2557เล่ม 131 ตอนพิเศษ 243 ง 28 พ.ย. 2557 
รังนกมกษ. 6705-2557เล่ม 131 ตอนพิเศษ 243 ง 28 พ.ย. 2557
แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
ยกเลิก มกษ.4702(G)-2557 และใช้ มกษ.4702(G)-2560 แทน
มกษ.4702(G)-2557เล่ม 131 ตอนพิเศษ 243 ง 28 พ.ย. 2557  
เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซินมกษ.4702-2557เล่ม 131 ตอนพิเศษ 246 ง 4 ธ.ค. 2557
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13