มาตรฐานสินค้า(เรียงตามวันที่ประกาศ)

จำนวนมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมด 104 เรื่อง (เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 69 ไฟล์)

สินค้า
เลขที่
เล่มที่
วันที่
TH
EN
ลำไยมกษ.1-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 115ง
 2 ต.ค. 2546
มังคุด
ยกเลิก ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มังคุด มกษ.2-2556 แทน
มกษ.2-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
ทุเรียน
ยกเลิก ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ทุเรียน มกษ.3-2556 แทน
มกษ.3-2546 เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
สับปะรดมกษ.4-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546
มะม่วง
ยกเลิก ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มะม่วง มกษ.5-2558 แทน
มกษ.5-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
ข้าวหอมมะลิไทย
ยกเลิก มกษ. 4000-2546 และใช้ มกษ.4000-2556 แทน
มกษ.4000-2546เล่ม 120
ตอนพิเศษ 145ง
 19 ธ.ค. 2546  
หน่อไม้ฝรั่งมกษ.1500-2547 เล่ม 121
ตอนพิเศษ 63ง
 7 มิ.ย. 2547
พริก
ยกเลิก และใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร พริก มกษ.1502-2560 แทน
มกษ.1502-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 63ง
 7 มิ.ย. 2547  
กระเจี๊ยบเขียวมกษ.1501-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 63ง
 7 มิ.ย. 2547
กล้วยไม้
ยกเลิก ใช้มาตรฐาน เรื่อง ช่อดอกกล้วยไม้ มกษ.5001-2552 แทน
มกษ.5000-2547เล่ม 121
ตอนพิเศษ 63ง
 7 มิ.ย. 2547  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13