เกษตรฯดันร้านค้ามาตรฐานQ-Shopจำหน่ายของดี-ปี 55 ตั้งเป้า2พันแห่ง

                เกษตรฯ ดันร้านค้ามาตรฐาน Q-Shop จำหน่ายของดี-ปี’55ตั้งเป้า2พันแห่ง นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ ชสท.และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ โดยมุ่งสนับสนุนให้เครือข่ายร้านค้าสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศยกระดับเข้าสู่การเป็นร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ หรือ Q-Shop โดยตั้งเป้า 2,000 ร้านค้า ในปี 2555
 
 

 
 
ที่มา : นสพ.พิมพ์ไทย หน้า 16, นสพ.x-cite ไทยโพสต์ หน้า 14