ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรผ่านเครื่องหมายQ

                 ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรผ่านเครื่องหมาย Q นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน“เส้นทางสุขภาพกับเครื่องหมายQว่ามกอช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อนำเสนอภาพการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเน้นในเรื่องของสุขภาพ ขณะเดียวกันวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารมาโดยตลอด
 
 
 
 
 
 
ที่มา : นสพ.สยามรัฐ หน้า 17