เร่งเก็บตัวอย่างดินให้ครบ 84 ตำบล

                นายจรูญ ยกถาวร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการ 84 ตำบล ปุ๋ยลดต้นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา ขึ้น ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดินจึงต้องเร่งดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ดินให้ครบ 84 ตำบล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ
   
            
   รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า  นอกจากโครงการ 84 ตำบล ปุ๋ยลดต้นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84พรรษา กรมพัฒนาที่ดินยังมีเป้าหมายในการเก็บและวิเคราะห์ดินทุกตำบลให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ในเบื้องต้นสามารถดำเนินการที่ภาคกลางและภาคใต้ทุกตำบลใน13จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท นครนายก นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา.

 

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ หน้า 10