"ธีระ"รับปากสานต่อจัดสรรที่ดิน ช่วยเหลือเครือข่ายเกษตรกร4ภาค

                นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตัวแทนเกษตรกร สภาประชาชน 4 ภาคเข้าพบว่าจากการรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเรียกร้องของเกษตรกรสภาประชาชน4ภาคที่ได้เข้าหารือในครั้งนี้ คือ การให้กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อที่ดินของเอกชนเพื่อจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4ภาคตามมติ ครม.จำนวน1,889ราย โดยมีเกษตรกร ที่มีคุณสมบัติครบ จำนวน 1,487 ราย ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดสรรที่ดินไปแล้วส่วนหนึ่ง

                "ขณะนี้ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งได้รับงบประมาณดำเนินการในปี 2553จำนวน 1,000ล้านบาท เป็นค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน4ภาค จำนวน778 ราย ขณะนี้ได้จัดสรรที่ดินไปแล้ว479ราย พื้นที่ 6,700ไร่ ซึ่งเกษตรกรส่วนที่เหลือที่ยังไม่สามารถจัดสรรที่ดินทำกินได้นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบรังวัดที่ดินซึ่งจะมีการประสานกับกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือในการเพิ่มเจ้าหน้าที่ดำเนินการรังวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วขึ้น ซึ่งคาดว่าพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ทางส.ป.ก.สามารถดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน4ภาคได้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้"นายธีระ กล่าว

                นายธีระ กล่าว เพิ่มเติมอีกว่าส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเขตการปฏิรูปที่ดินหรือเป็นพื้นที่ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(บสท.)ที่ถูกบุกรุกก็ต้องรอผลคำวินิจฉัยจากกฤษฎีกาหากสามารถดำเนินการจัดสรรที่ดินได้ก็คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรสภาประชาชน4ภาคได้แล้วเสร็จภายใน2เดือนนี้
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : นสพ.แนวหน้า  หน้า 17