เกษตรจัดงานสินค้าสุขภาพเอื้อผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งผลิต

                 นางเพียงใจ วิศรุตรัตน รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน“เส้นทางสุขภาพกับเครื่องหมายQ”ว่างานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง มกอช.และกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีเครื่องหมายQโดยในปัจจุบันเครื่องหมายรับรองสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป
 

 

 

ที่มา : นสพ.คม ชัด ลึก หน้า 8