นวัตกรรมพืชสวนสมุนไพร

                 นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ จะมีการประกวดสวนสวรรค์แห่งกล้วยไม้นานาพันธุ์ จากสมาคมพฤกษาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งรวบรวมกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ทุกสกุลกว่า2,000ช่อ การประกวดกล้วยไม้พันธุ์แท้ชุดรังสรรค์กล้วยไม้แท้ ถวายแด่องค์ราชัน จากสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ และการประกวดอลังการงานช้าง ณ ลานกล้วยไม้หอม เพื่อแสดงกล้วยไม้พันธุ์ช้างที่มีกลิ่นหอม ขณะที่การแสดงผลงานด้านนวัตกรรมพืชสวน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สวนสมุนไพร บัวไทย และศูนย์การเรียนรู้กล้วยไม้ระดับสากล
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ จุดประกาย หน้า 7