เกษตรฯ ชง ครม.ของบ 7.45 แสนล้าน พัฒนาแหล่งน้ำ-ฟื้นฟูเกษตรใน 4 ปี

                แหล่งข่าวจากท าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558ของกระทรวงเกษตรฯวงเงินรวม745,694.91ล้านบาทซึ่งสูงกว่าวงเงินที่ครม.ชุดรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เคยอนุมัติไว้ที่1.3แสนล้านบาท โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการบริหารจัดการน้ำและเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยแผนดังกล่าวจะเสนอต่อครม.เพื่อพิจารณาในวันที่ 6 ก.ย.นี้

 

 

ที่มา : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ หน้า 5, นสพ.มติชน หน้า 13