นำร่องเกษตรแฟร์

                 นายธรรมรัต หวั่งหลี ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 20จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดงาน"มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน" เป็นเวทีเจรจาธุรกิจร่วมจีน ลาว เวียดนาม ระหว่างวันที่ 31ส.ค.-4 ก.ย.54 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นการนำร่องก่อนที่จะจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรฯ ไปตามภาคต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีการเซ็นสัญญาซื้อขายเนื้อโค ข้าวหอมมะลิ ไก่ดำ และสินค้าการเกษตรแปรรูปจำนวนมากมาย ระหว่างนักธุรกิจ จีน เวียดนาม และลาว กับ เกษตรกรไทย 8 สัญญา
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : นสพ.ข่าวสด หน้า 8