ร้องแก้ปัญหาส่งออกไก่ชน ผู้เลี้ยงโอดอิเหนายังไม่เชื่อมั่นสถานการณ์หวัดนกไทย/จี้กษ.เร่งเคลียร์

                นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย ได้เดินทางเข้าพบเพื่อขอให้กระทรวงเกษตรฯ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกไก่ชนไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก แต่ละปีมีการส่งออกไก่ชนประมาณ 6,000 ตัว มูลค่ากว่า 120 ล้านบาท แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถออกได้ เนื่องจากหน่วยงานด้านปศุสัตว์ของอินโดนีเซียยังไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าไก่ชนจากประเทศไทย แม้ก่อนหน้านี้กรมปศุสัตว์จะมีการประสานและส่งหนังสือเพื่อขอให้มีการอนุญาตให้นำเข้าหลังจากที่ประเทศไทยไม่พบเชื้อไข้หวัดแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551

                  อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์หารือในรายละเอียดร่วมกับทางสมาคมฯอีกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรค รวมทั้งชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติของการเลี้ยงไก่ชนที่เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ระเบียบของกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการส่งออกไก่ชนไปต่างประเทศ โดยเฉพาะการป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดนกในไก่ชน ที่กระทรวงเกษตรฯยังคงเคร่งครัดและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขึ้นทะเบียนไก่ชน การทำบัตรประจำตัวไก่ชน การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและการรณรงค์การทำความสะอาดฟาร์มเพื่อป้องกันเชื้อโรค รวมถึงการไม่อนุญาตให้มีการใช้วัคซีน

                 ขณะเดียวกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการส่งออกเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน ได้ขอความร่วมมือทางสมาคมฯ ประสานผู้ประกอบการ และผู้นำเข้าในประเทศอินโดนีเซียช่วยผลักดันให้หน่วยงานด้านปศุสัตว์ของประเทศอินโดนีเซียพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าไก่ชนจากประเทศไทยร่วมด้วยอีกทางหนึ่งเช่นกัน

                 "เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่จะส่งผลให้ไทยสูญเสียโอกาสและรายได้จากการส่งออกไก่ชนหลายร้อยล้านบาท ขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้ทำหนังสือถึงประเทศคู่ค้า เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานด้านมาตรการป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย และมาตรการอื่นๆ ที่เน้นในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นสำคัญด้วย" นายธีระ กล่าว

 

 

ที่มา : นสพ.แนวหน้า หน้า 14