เพิ่มคุณภาพชาวสวนยาง

               นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพารา (สกย.) กล่าวว่า ในปี 2554สกย.จะจัดทำโครงการทะเบียนสวนยางเนื่องจากตอนนี้ปัญหาของคนทำเกษตรสวนยาง คือ ข้อมูล วิวัฒนาการ เทคโนโลยีต่างๆยังไม่ได้มีการรวบรวม หรืออัพเดทความคืบหน้า โครงการดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยางพารารายชื่อทะเบียนผู้ที่ทำสวนยางหรือเรียกได้ว่าเป็นฐานข้อมูลสวนยางทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งเร็ว ๆ นี้ คาดว่าจะนำเสนอคณะกรรมการของ สกย.ในการพิจารณางบประมาณในการจัดทำเรื่องดังกล่าวในอนาคต เกษตรกรจะรู้ได้ว่ายางที่ปลูกในประเทศไทยมีกี่ต้น พันธุ์อะไรบ้าง แต่ละต้นมีอายุเท่าไหร่ และกรีดยางไปกี่ครั้ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้ และข้อมูลจากฐานข้อมูลจะช่วยวิเคราะห์การปลูกยางว่าการปลูกในพื้นที่ไหนได้ผลผลิตดีที่สุด เช่น ยางที่ปลูกในพื้นที่โฉนดของชาวบ้าน ปลูกในป่า เป็นต้น
   
                ผอ.สกย.กล่าวในตอนท้ายว่า โอกาสของเกษตรกรสวนยางในอนาคต ถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง ยิ่งตอนนี้ราคายางพาราดีมาก จากอดีต กิโลกรัมละ 60บาท ถือว่าได้กำไรแล้ว แต่ขณะนี้ กก.ละ120-140บาท แล้วแต่พื้นที่ จึงไม่มีพืชใด ๆ ที่ได้ผลตอบแทนดีกว่ายางพารา เพราะแม้ยางพาราสามารถปลูกได้เฉพาะที่ดอน ไม่สามารถปลูกที่ลุ่มได้ แต่ส่วนประกอบรถยนต์ 40%ใช้ยางธรรมชาติ อีก 60%ใช้ยางสังเคราะห์ ซึ่งยางสังเคราะห์ มาจากน้ำมัน หากน้ำมันแพงหรือมีน้อยอีก10-20ปีข้างหน้าเชื่อว่าผู้ผลิตจะหันมาใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งนั่นเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีตลาดรองรับผลผลิตยางพารามากขึ้น.
 
 
 
ที่มา : นสพ.เดลินิวส์ หน้า 10