ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการด้านส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 อัตรา

 
 
             ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการด้านส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม