สหรัฐฯโวยข้าวไทยปลอมปน ทูตพาณิชย์จี้เร่งแก้ปัญหาก่อนเสียตลาด

                 นางเกษสิริ ศิริภากรณ์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)ประเทศสหรัฐอเมริกา(วอชิงตัน) เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงกรมการค้าต่างประเทศ ให้เร่งรัดในการแก้ปัญหาการปลอมปนของข้าวที่ส่งออกไปสหรัฐ หลังได้รับการร้องเรียนของทางการสหรัฐและออกตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทยที่วางขายในสหรัฐ พบว่ามีปัญหาปลอมปนข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมปทุมธานีจริง โดยมีการปลอมปนข้าวปทุมธานีในข้าวหอมมะลิถึง90%ทั้งที่ข้าวถุงบรรจุระบุเป็นข้าวหอมมะลิ100% และได้รับตรารับรองโดยกรมการค้าต่างประเทศของไทย
 
                "เคยทำหนังสือรายงานและร้องขอให้กรมการค้าต่างประเทศเร่งแก้ปัญหาหลายครั้งแล้ว ในการเข้มงวดผู้ส่งออกและออกมาตรการป้องกัน หากปล่อยให้ยืดเยื้อจะเป็นผลกระทบต่อภาพพจน์ข้าวหอมมะลิของไทย และปริมาณนำเข้าในระยะยาวจะลดลง ซึ่งตลาดสหรัฐยินยอมที่จะจ่ายแพงแต่ต้องได้สินค้าคุณภาพด้วย เราควรแก้ไขก่อนที่เขาจะออกมาตรการเพิ่มเติม อาจเพิ่มต้นทุนผู้ส่งออกและเสียตลาดข้าวหอมมะลิถาวร"นางเกษสิริกล่าว
 
 
ที่มา : นสพ.มติชน หน้า 17