เตรียมพร้อมรับมือผลไม้ล้น

                นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาปริมาณผลไม้ ในภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคเหนือ ที่กำลังใกล้จะออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย.นี้ มักจะกระจุกตัวช่วงกลางฤดู ทำให้ผลผลิตออกมาล้นตลาดและราคาตกต่ำ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เตรียมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยให้จังหวัดเป็นแกนหลักในการจัดทำแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของจังหวัด ไม่แทรกแซงราคา เน้นการปรับปรุงคุณภาพ เน้นกระจายผลไม้สด คุณภาพดีจากแหล่งผลิตให้ถึงผู้บริโภคโดยเร็ว และกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อกำหนดให้ทุกฝ่าย ดำเนินการได้ตรงเวลา
 
 
 
 
ที่มา : นสพ.แนวหน้า หน้า 14