สุดปลื้มยึดแนวทาง 'ในหลวง' แก้เพลี้ยกระโดดได้ผล 100%

                นายวิเชียร โชติเฉลิมพงษ์ เกษตรกรนาปรัง จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า แปลงนาปรัง จำนวน 50 ไร่ ได้ใช้เป็นแปลงนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบการระบาดของเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากได้ยึดหลักในการทำการเกษตรตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้สารชีวภาพแทนการใช้สารเคมี ซึ่งทำมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว และได้ผลดีเยี่ยม 100%
 
 
 
ที่มา : นสพ.แนวหน้า หน้า 9