‘หนองโพ’ รีแบรนด์ ปรับขนาด-ตลาด

                นายสมชาย ดำทะมิส ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรม ราชูปถัมภ์) เปิดเผยว่า เนื่องจากปี 53 นี้จะครบรอบ36 ปี สหกรณ์จึงได้จัดรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ด้วย การปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัย มีความเป็นอินเตอร์มากขึ้น ทั้งแนวทางการทำตลาดและตัว ผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายตลาดสู่คนรุ่นใหม่

ที่มา : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ หน้า 32