กษ.ส่งเสริมแปรรูปยางรองรับผลผลิตเหนือและอีสาน

                 นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ของจีน อินเดีย และญี่ปุ่น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความต้องการยางธรรมชาติในตลาดโลกเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมที่จะหารือกับหน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการให้ผลตอบแทนด้านการลงทุนกับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางในภาคเหนือและอีสาน เป็นการเพิ่มมูลค่าและขยายช่องทางการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง
 
 
 
นสพ.ไทยรัฐ