เกษตรผวาข้าวจีเอ็มโอทะลักรับเปิดเสรีนำมาผสมส่งออกทำลายตลาดข้าวไทย

                 นายนิกร จำนง ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า จากการที่ไทยต้องเปิดเสรีการค้าอาเซียนสินค้าเกษตร 23 รายการ ในปี 2553 คณะทำงานเฉพาะกิจด้านมาตรการสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนจึงมีความเป็นห่วงเรื่องการนำเข้าข้าวมากที่สุด เพราะเกรงว่าอาจมีการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่ปนเปื้อนข้าวที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) เข้ามาปนกับข้าวของไทย และหากประเทศผู้นำเข้าตรวจพบจะเป็นการทำลายตลาดข้าวไทยอย่างไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้
 
 
 
นสพ.ไทยรัฐ