เกษตรฯ ยกเครื่องห้องแล็บขึ้นฮับเมล็ดพันธุ์อาเซียน

                 นายวิชา ธิติประเสริฐ ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าเมล็ดพันธุ์ของไทยให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ของภูมิภาคอาเซียน กรมวิชาการเกษตรจึงเร่งพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือแล็บตรวจสอบเมล็ดพันธุ์เข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 
 
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ