รัฐชงตั้ง กก.พิเศษดูแลนำเข้าปาล์ม-ข้าวอาฟตา

                 นายนิกร จำนง ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านมาตรการสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนได้พิจารณาและเห็นชอบมาตรการรองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียนในสินค้าเกษตร 9 ชนิด นอกจากนั้นยังเห็นชอบให้เสนอรัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อเข้ามาดูแลสินค้าข้าวและปาล์มโดยเฉพาะ


นสพ.กรุงเทพธุรกิจ