ปลูกข้าวด้วยการโยนกล้า กำไรกว่า 4,000 บาทต่อไร่

                 นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้ทำการวิจัยโครงการการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ ภายใต้ 2-V Research Program ซึ่งพบว่าการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้ามีผลกำไรเฉลี่ย 4,698 บาท/ไร่ การปลูกข้าวด้วยวิธีหว่านน้ำตมตามคำแนะนำมีกำไรเฉลี่ย 3,904 บาท/ไร่ และการปลูกข้าวโดยวิธีหว่านของเกษตรกรมีกำไรเฉลี่ย 2,686 บาท/ไร่
 
 
นสพ.เดลินิวส์