แนะเกษตรกรรับศึกอาฟตา

                 นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในฐานะที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจด้านการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรจึงเตรียมมาตรการรับมือผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)  ด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมและขยายผลการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มในพื้นที่ 20 จังหวัด ในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา คาดว่าเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ 1,800 คน คนละ 2 ไร่ ไร่ละ 510 บาท
 
 
 
นสพ.ไทยรัฐ