ครม.เคาะราคา-ปริมาณประกันข้าวนาปี

                แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ได้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้ นอกจากนั้นที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบราคาประกันข้าวเปลือก ณ ความชื้นไม่เกิน 15%
 
 
 
นสพ.ไทยโพสต์