รอ 2 ปี กรีดยางล้านไร่ สร้างรายได้ 7 พันล้าน

                  นายสุขุม วงษ์เอก ผอ.สถาบันวิจัยยาง เปิดเผยว่า โครงการยาง 1 ล้านไร่ ในพื้นที่ภาคอีสานจะเริ่มเปิดกรีดได้ในปี 2554 และจากการประเมินผลโครงการดังกล่าว พบว่าการเติบโตของต้นยางทุกต้นมีเส้นรอบวงเป็นไปตามเกณฑ์ แต่มีบางพื้นที่ที่ต้นยางเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าโครงการยาง 1 ล้านไร่ หากกรีดได้หมดจะมียางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีก 2.2 แสนตัน และสามารถสร้างรายได้จากโครงการไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท
 
 
 
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ