ยางพาราอนาคตเกษตรกรไทย

                 นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะนำเรื่องการปลูกยางพาราเข้าสู่การดำเนินงานโครงการไทยเข้มแข็ง หลังพบว่าเกษตรกรในโครงการยาง 1 ล้านไร่ มีความพอใจกับต้นยางที่มีการเจริญเติบโตดีได้มาตรฐาน
 
 
นสพ.โพสต์ทูเดย์