แก้ปัญหาดินเค็มผลผลิตข้าวเพิ่ม

                 นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาดินเค็มในพื้นที่ ต.สระจระเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มาตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ดินเค็มได้รับการฟื้นฟูจนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ำกว่า 19,158 ไร่ และเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น


นสพ.เดลินิวส์