กรมส่งเสริมการเกษตรคุมเข้ม!!! เกษตรกรขึ้นทะเบียนประกันราคาฯ

                 นายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันราคาสินค้าเกษตร ดำเนินการขึ้นทะเบียนในทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบและถูกต้องชัดเจน ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วขึ้น เนื่องจากหากเกิดปัญหาที่หน่วยงานรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนไม่สามารถดำเนินการได้ หน่วยงานเคลื่อนที่เร็วจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ ทันที
 
 
 
นสพ.บางกอกทูเดย์