ส.ก.ย.รื้อระบบจ่ายชดเชยชาวสวน หลังพบแห่ ‘โค่นต้นยาง’ เร็วรับเงิน

                 นางสุภาพร บัวแก้ว ผอ.ส่วนเศรษฐกิจการยาง สถาบันวิจัยยาง เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ราคายางโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก เป็นเหตุให้เกษตรกรเร่งกรีดน้ำยางออกจำหน่าย ส่งผลให้ต้นยางโทรมเร็วเกษตรกรจึงต้องโค่นต้นยางเมื่ออายุเฉลี่ย 17-18 ปี จากปกติ 20-25 ปี ซึ่งการโค่นต้นยางเร็วกว่ากำหนด ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรไร่ละ 11,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปลูกยางใหม่ ด้านนายวิชิต สุวรรณปรีชา นักวิชาการด้านยางพาราสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ส.ก.ย.) เปิดเผยว่า ส.ก.ย.เตรียมเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวใหม่ โดยจะจ่ายตามอัตราส่วนที่ชาวสวนยางแต่ละรายกรีดน้ำยางได้
 
 
 
 
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ