ยกเลิกสอบราคางานถมดินปรับระดับ และก่อสร้างรั้วชั่วคราว

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกสอบราคางานถมดินปรับระดับ และก่อสร้างรั้วชั่วคราว [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
ที่มา : มกอช