เกษตรฯการันตีประกันราคาข้าว ชาวนาได้ประโยชน์เท่าเทียม ช่วยเพิ่มความสามารถส่งออก

            นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกรณีรัฐบาลเตรียมยกเลิกระบบการรับจำนำข้าวมาเป็นการประกันราคา โดยจะมีการนำร่องใน 8 จังหวัดว่า มาตรการประกันราคาข้าวผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจากหลายฝ่าย เพราะการรับจำนำข้าวใช้ราคาสูงกว่าราคาตลาด ซึ่งเป็นการทำลายระบบกลไกตลาดข้าว ชาวนาไม่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด และทำให้ข้าวไทยไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเต็มที่ เพราะเวียดนามส่งออกข้าวในราคาต่ำกว่าไทยมาก
 
            "คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายผลิต ซึ่งมีกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการพิจารณาจากปัจจัยรอบด้านตั้งแต่ต้นทุนการผลิตรวมถึงค่าแรงงานของเกษตรกร ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งศึกษารายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดราคาประกันที่มีความเหมาะสม โดยจะแยกราคาประกันให้ครบถ้วนตามชนิดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งบวกกำไรให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯยังจะเร่งเดินหน้าในเรื่อง พ.ร.บ.กองทุนสวัสดิการชาวนาให้มีความคืบหน้า โดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่มีอายุมากได้มีเงินทุนไว้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในบั้นปลายชีวิตอีกด้วย" นายธีระ กล่าว
 
            ด้าน นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลสำหรับการกำหนดราคาประกันข้าวอาจจะพิจารณาใน 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 ราคาย้อนหลังข้าวสาร 3 ปี โดยนำราคาเฉลี่ย มากำหนดราคาในการประกัน ส่วนแนวทางที่ 2 จะใช้ต้นทุนบวกกับกำไร 20-35% แนวทางที่ 3 ใช้ราคาที่ซื้อขายในท้องตลาดปัจจุบันเป็นตัวกำหนด และแนวทางที่4 ใช้ราคาที่รัฐบาลกำหนดในปัจจุบันมาปรับลดราคาให้มีความเหมาะสม อไป
 
            อย่างไรก็ตาม ในการประกันราคาข้าวและพืชผลต่างๆ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาประกอบการพิจารณา ซึ่งในขณะนี้ได้มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 9.2 แสนราย จากจำนวนทั้งหมด 5.7 ล้านครัวเรือน
 
 
 
 
ที่มา : แนวหน้า