เกษตรฯลุย"โมเดิร์นเทรด" ปูพรมกระจายผลไม้ทะลัก

                 นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้ร่วมจัดงาน "ไทยแลนด์แดนผลไม้" ที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ เพื่อช่วยระบายผลผลิตออกสู่ตลาดและเพิ่มช่องการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกร โดยกระทรวงฯมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลไม้ให้ได้ตามมาตรฐาน GAP และมีคุณภาพ แล้วให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจรวบรวมและกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
 
                 นายธีระ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ปริมาณผลไม้ในจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลิ้นจี่ และผลไม้ในจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง ได้ออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนมิถุนายน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ได้กู้ยืมไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลไม้จากสมาชิกเกษตรกร และกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้กลไกตลาดปกติ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพสหกรณ์สู่ตลาดต่างประเทศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าผลไม้ระหว่างสหกรณ์กับห้าง Modern Trade การจัดเทศกาลผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบฤดูกาลของผลไม้ และหันมาบริโภคผลไม้ไทยที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง อันเป็นการช่วยระบายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตในช่วงที่มีปริมาณผลไม้ออกมามาก
 
 
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า