พาณิชย์คุมเข้มข้าวเพื่อนบ้าน หวั่นนำเข้าไทย

          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับผู้ส่งออกข้าวของไทยเกี่ยวกับการที่ไทยจะเปิดเสรีข้าว หรือลดภาษีนำเข้าข้าวจากอาเซียน 0% ในปี 2553 ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) เพื่อกำหนดแนวทางการนำเข้าข้าวจากอาเซียน เนื่องจากฝ่ายไทยเกรงว่าหากเปิดเสรีแล้วจะทำให้ผู้ส่งออกแห่นำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาส่งออกแทนการซื้อข้าวจากเกษตรกรไทย
 
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ