จีนยกเลิกการนำเข้าคาโนลาจากแคนาดาเหตุพบสัตว์พาหะ

                จีนยกเลิกการนำเข้าสินค้าคาโนลาจากแคนาดาหลังพบสัตว์พาหะในสินค้าที่กำลังจะขนส่งจากแคนาดาเข้าสู่จีน ส่งผลให้เกิดการระงับใบอนุญาตการนำเข้าคาโนลาจากแคนาดา ซึ่งก่อผลกระทบด้านลบต่อแคนาดาเป็นอย่างมาก เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ส่งออกคาโนลารายใหญ่ที่สุดไปยังจีน โดยในปี 2561 จีนนำเข้าคาโนลาถึง 4.75 ล้านตัน และกว่า 93% เป็นการนำเข้าจากแคนาดา
                ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจีนจะงดการนำเข้าคาโนลาจากแคนาดาแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสถานการณ์การบริโภคโดยรวม เนื่องจากจีนยังสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตภายในประเทศและการนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตอื่นๆได้ ยิ่งไปกว่านั้นอาจทดแทนการใช้น้ำมันคาโนลาด้วยน้ำมันพืชชนิดอื่น เช่น น้ำมันถั่วลิสงจากแอฟริกา หรือน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียได้
 
 
ที่มา : www.escn.cn สรุปโดย มกอช. (13/03/2562)