พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "การซื้อขายผลไม้คุณภาพสู่ห้างโมเดิร์นเทรด จังหวัดจันทบุรี" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

               นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "การซื้อขายผลไม้คุณภาพสู่ห้างโมเดิร์นเทรด จังหวัดจันทบุรี" เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

               นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังเป็นประธานในงาน"ผลไม้คุณภาพดีภาคตะวันออก” ปี 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานทุเรียน ในงานนี้ด้วย