[12 ก.พ.62]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรางหลอดไฟ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรางหลอดไฟ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 
  
 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร มกอช.