สหภาพแอฟริกาพยายามที่จะดำเนินการข้อตกลงการค้าเสรี

                การประชุมผู้นำ สหภาพแอฟริกา (AU) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้กลุ่มสมาชิกเร่งดำเนินการข้อตกลง African Continental Free Trade Area (AfCFTA) ซึ่งเป็นข้อตกลงเพื่อพัฒนาทวีปแอฟริกาจากความตกต่ำทางเศรษฐกิจ ภายใต้คณะกรรมาธิการสหภาพแอฟริกา และ UN Economic Commission for Africa (ECA) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
                จากการให้สัตยาบันของเอทิโอเปีย ทำให้สหภาพแอฟริกามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสามารถเปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีภายในทวีปได้อีกครั้ง โดยจากประเทศสมาชิก AU ทั้ง 49 ประเทศ มี 13 ประเทศมีความยินดีที่จะลงนามในข้อตกลง AfCFTA พราะคาดการณ์ว่าหากบรรลุผลสำเร็จ จะทำให้แอฟริกาเข้าใกล้การสร้างตลาดร่วมทางการค้าทางอากาศแอฟริกา เช่นเดียวกันกับการเดินทางที่ไร้พรมแดน และการใช้พาสปอร์ตสากลตลอดทั้งสหภาพแอฟริกา
                นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการประชุมระหว่างผู้นำสหภาพแอฟริกา ผู้นำของรัฐและตัวแทนจากรัฐบาลในเขตปกครองต่างๆ โดยจะมีประเด็นหลักเรื่อง สถานะของผู้ลี้ภัย ผู้อพยพกลับเข้ามาในแอฟริกา และชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาอาศัยในทวีปแอฟริกา
 
 
ที่มา : www.xinhuanet.com สรุปโดย : มกอช. (11/02/2562)