[22 ม.ค.62]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับโครงการอบรมการใช้งาน ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ฯ และเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGT Farm) สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับโครงการอบรมการใช้งาน ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ฯ และเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGT Farm) สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม ]
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกอช.