[22 ม.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตรอ์โน๊ตบุคสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งาน ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตรอ์โน๊ตบุคสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งาน ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [รายละเอียดเพิ่มเติม]

 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกอช.