ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

            ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 
                          - รายละเอียดเพิ่มเติม
                          - 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร